رویداد ایده پردازی با موضوع "کسب و کارهای کوچک در دانشگاه" به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، رویداد ایده پردازی با موضوع "کسب و کارهای کوچک در دانشگاه" با حمایت مرکز نوآوری دانشگاه و پارک علم و فناوری خراسان شمالی و به همت انجمن علمی مشاوره دانشگاه بجنورد در راستای ایجاد کسب و کار و پرورش خلاقیت و نوآوری در محیط دانشگاه و خوابگاه در دو مرحله برگزار گردید. در مرحله اول بیش از 50 ایده رسیده داوری شده و از این میان 16 طرح به مرحله دوم راه یافتند. 16 طرح منتخب در تاریخ اول خرداد ماه 1398 با یکدیگر به رقابت پرداخته و از این میان 3 طرح (پرورش میکرو جلبک (امیرحسین حیدری)، استادشو(محمد قرائیان، محمد مهدی درجوان) و چرم دوزی نوین (هانیه علیدادیان، احمد ایمانی) به عنوان طرح های برتر انتخاب شدند. در حوزه طرح های کارکنان نیز از طرح رنگین کمان غذا (آقای رضا باغدار) تقدیر شد. شایان ذکر است در ابتدای این مراسم جناب آقای دکتر سلیمانیان، معاون آموزشی و پژوهشی و جناب آقای مهندس خسرویار، مدیر سرپرست اداره کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص موضوعات مرتبط سخنرانی ایراد کردند. گزارش تصویری:  

رویداد ایده پردازی با موضوع "کسب و کارهای کوچک در دانشگاه"

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، رویداد ایده پردازی با موضوع "کسب و کارهای کوچک در دانشگاه" با حمایت مرکز نوآوری دانشگاه و پارک علم و فناوری خراسان شمالی و به همت انجمن علمی مشاوره دانشگاه بجنورد در راستای ایجاد کسب و کار و پرورش خلاقیت و نوآوری در محیط دانشگاه و خوابگاه در دو مرحله برگزار گردید.
در مرحله اول بیش از 50 ایده رسیده داوری شده و از این میان 16 طرح به مرحله دوم راه یافتند. 16 طرح منتخب در تاریخ اول خرداد ماه 1398 با یکدیگر به رقابت پرداخته و از این میان 3 طرح (پرورش میکرو جلبک (امیرحسین حیدری)، استادشو(محمد قرائیان، محمد مهدی درجوان) و چرم دوزی نوین (هانیه علیدادیان، احمد ایمانی) به عنوان طرح های برتر انتخاب شدند. در حوزه طرح های کارکنان نیز از طرح رنگین کمان غذا (آقای رضا باغدار) تقدیر شد.
شایان ذکر است در ابتدای این مراسم جناب آقای دکتر سلیمانیان، معاون آموزشی و پژوهشی و جناب آقای مهندس خسرویار، مدیر سرپرست اداره کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص موضوعات مرتبط سخنرانی ایراد کردند.


گزارش تصویری:
 

آدرس کوتاه :