دانشگاه بجنورد در هفته ای که گذشت   برگزاری نشست دانشجویی با حضور مسئولین قضایی استان در سراهای دانشجویی دانشگاه بجنورد       برگزاری جشن هفته جهانی گرافیک     بازدید دانش آموزان دبیرستان شاهد از قسمت های مختلف دانشگاه     برگزاری اولین نشست شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 

دانشگاه بجنورد در هفته ای که گذشت

 

برگزاری نشست دانشجویی با حضور مسئولین قضایی استان در سراهای دانشجویی دانشگاه بجنورد

 

 

 

برگزاری جشن هفته جهانی گرافیک

 

 

بازدید دانش آموزان دبیرستان شاهد از قسمت های مختلف دانشگاه

 

 

برگزاری اولین نشست شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 

آدرس کوتاه :