برگزاری نشست مشترک رئیس و اعضای هیئت علمی دانشگاه بجنورد با شهردار و اعضای شورای اسلامی بجنورد   به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، نشست مشترک رئیس و اعضای هیئت علمی این دانشگاه با شهردار و اعضای شورای اسلامی بجنورد برگزار شد.   دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه بجنورد، از حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر در دانشگاه و رویکرد این شورا و مرکز آموزش و پژوهش آن برای حل معضلات شهری با تکیه بر توان علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها تشکر نموده و گسترش همکاری‌ها را برای رفع نیازهای مختلف شهر لازم دانست. در ادامه آقای مهدی محمدی، رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد، ضمن تاکید بر مشارکت دانشگاه در حل موضوعات شهر بجنورد، بر عزم شورا برای بهره‌مندی از توان کارشناسی دانشگاه در حل مسائل تاکید نمود. روسای کمیسیون‌ها نیز ضمن اشاره به برخی موضوعات مورد نیاز، بر لزوم جهت‌دهی پایان‌نامه‌های دانشجویی برای رفع معضلات شهر بجنورد و حمایت مرکز آموزش و پژوهش شورای اسلامی شهر از این پژوهش‌ها تاکید نمودند. در پایان، آقای روح الله براتیان، شهردار بجنورد، ضمن ابراز خرسندی از ایجاد بستر مناسب برای فرصت های مطالعاتی صنعتی و اتاق صنعت و جامعه در دانشگاه بر لزوم هماهنگی بیشتر برای بهره‌برداری مناسب از این ظرفیت‌ها تاکید نمود.    

برگزاری نشست مشترک رئیس و اعضای هیئت علمی دانشگاه بجنورد با شهردار و اعضای شورای اسلامی بجنورد

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، نشست مشترک رئیس و اعضای هیئت علمی این دانشگاه با شهردار و اعضای شورای اسلامی بجنورد برگزار شد.

 

دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه بجنورد، از حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر در دانشگاه و رویکرد این شورا و مرکز آموزش و پژوهش آن برای حل معضلات شهری با تکیه بر توان علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها تشکر نموده و گسترش همکاری‌ها را برای رفع نیازهای مختلف شهر لازم دانست.

در ادامه آقای مهدی محمدی، رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد، ضمن تاکید بر مشارکت دانشگاه در حل موضوعات شهر بجنورد، بر عزم شورا برای بهره‌مندی از توان کارشناسی دانشگاه در حل مسائل تاکید نمود.

روسای کمیسیون‌ها نیز ضمن اشاره به برخی موضوعات مورد نیاز، بر لزوم جهت‌دهی پایان‌نامه‌های دانشجویی برای رفع معضلات شهر بجنورد و حمایت مرکز آموزش و پژوهش شورای اسلامی شهر از این پژوهش‌ها تاکید نمودند.

در پایان، آقای روح الله براتیان، شهردار بجنورد، ضمن ابراز خرسندی از ایجاد بستر مناسب برای فرصت های مطالعاتی صنعتی و اتاق صنعت و جامعه در دانشگاه بر لزوم هماهنگی بیشتر برای بهره‌برداری مناسب از این ظرفیت‌ها تاکید نمود.

 

 

آدرس کوتاه :