نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگزین اعضاء غیر هیأت علمی

کارگزین اعضاء غیر هیأت علمی


 
سمت سازمانی: کارگزین اعضاء غیر هیأت علمی (کارکنان)    
نام و نام خانوادگی: سروش محمدپور
مدرک تحصیلی: لیسانس –  مدیریت بازرگانی
شماره تماس مستقیم : 32201165
شماره تماس داخلی :165
فکس :
پست الکترونیک : soroush.mohammadpour@gmail.com
مکان اسقرار واحد : ساختمان سازمان مرکزی – مدیریت امور اداری و پشتیبانی  
 
 
 
شرح وظایف :
 •   ایجاد و به روز نگهداشتن بانک اطلاعات پرسنلی دانشگاه با استفاده از فناوری روز و ارائه گزارش‌ها و صدور گواهی‌های مربوطه
 •   انجام کلیه امور پرسنلی کارکنان در زمینه مرخصی، ماموریت و ابلاغ‌های مربوطه
 •   همکاری در اجرای ارزشیابی های کارکنان دانشگاه
 •   انجام کلیه عملیات حضور و غیاب، اضافه کاری، مرخصی، ماموریت و به طور کلی مکاتبات پرسنلی اعم از دریافت و بررسی برگه های مرخصی و ماموریت و ثبت سیستمی آنها
 •   محاسبه کارکرد ماهیانه کارکنان به منظور پرداخت حقوق و اضافه کاری آنها
 •   نگهداری اطلاعات مرخصی کارکنان غیر هیات علمی
 •   دریافت اطلاعات و مدارک کارکنان و بایگانی دستی و الکترونیکی آنها
 •   تنظیم متن ابلاغیه یا بخشنامه های اداری از قبیل ابلاغیه تغییر محل خدمت، بخشنامه های داخلی، اوقات اداری و...
 •   مطالعه و بررسی و اظهار نظر در رابطه با قوانین و مقررات و بخشنامه ها و آیین نامه های استخدامی و جاری کشور
 •   تهیه گزارش های لازم برای مسوولین مربوط
 •   انجام کلیه امور محوله از سوی مقام ما فوق