نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارپرداز

 
سمت سازمانی: کارپرداز 
نام و نام خانوادگی:ابوالفضل طراوتی
مدرک تحصیلی: لیسانس –  مدیریت بازرگانی
شماره تماس مستقیم :
شماره تماس داخلی : ۳۵۱
فکس :
پست الکترونیک : ندارد
مکان اسقرار واحد : ساختمان سازمان مرکزی – اداره تدارکات عمومی و پشتیبانی
 
 
 
شرح وظایف :
  •