نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارپرداز

کارپرداز


 
سمت سازمانی: کارشناس دفتر معاونت اداری و مالی 
نام و نام خانوادگی:ابوالفضل طراوتی
مدرک تحصیلی: لیسانس –  مدیریت بازرگانی
شماره تماس مستقیم :32201221
شماره تماس داخلی : 1221
فکس :
پست الکترونیک : ندارد
مکان اسقرار واحد : ساختمان سازمان مرکزی – طبقه دوم - اتاق شماره311 - دفتر معاونت اداری و مالی 
 
 
 
شرح وظایف :
  •