نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارشناس مسئول اداره دبیرخانه مرکزی

کارشناس مسئول اداره دبیرخانه مرکزی


 
سمت سازمانی: کارشناس مسئول اداره دبیرخانه مرکزی 
نام و نام خانوادگی:مریم نیازی
مدرک تحصیلی: لیسانس – علوم تربیتی
شماره تماس مستقیم :
شماره تماس داخلی : ۲۲۱
فکس :
پست الکترونیک : ندارد
مکان اسقرار واحد : ساختمان سازمان مرکزی – مدیریت امور اداری و پشتیبانی – اداره دبیرخانه مرکزی  
 
 
 
شرح وظایف :
  •   ثبت کلیه مکاتبات وارده و صادره دانشگاه
  •   ثبت مکاتبات داخلی و جابجایی بین حوزه های مختلف کاری
  •   نظارت بر نظام مکاتبات (ثبت ، توزیع و پیگیری سوابق نامه ها و..)
  •   جمع آوری و ارسال روزانه مراسلات داخل و خارج از دانشگاه
  •   دریافت و ارسال مکاتبات از طریق سامانه ERP
  •   ثبت کلیه اسناد مناقصه های مرتبط با دانشگاه
  •   انجام سایر امور محوله از سوی مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه