نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

واگذاری مکان بوفه های دانشگاه بجنورد

واگذاری مکان بوفه های دانشگاه بجنورد


واگذاری مکان بوفه های دانشگاه بجنورد به مدت ده ماه

تاریخ انتشار: 1398/07/01

مهلت دریافت درخواست ها: یک هفته پس از انتشار آگهی

برای آگاهی از شرایط قرارداد کلیک کنید.
شرایط قرارداد

فرم پیشنهاد قیمت