نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تماس با ما

نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی

شماره مستقیم

تلفن داخلی

دکتر حسن جعفریانی

معاون اداری مالی

32201220

۱۲۲۰

محمد یزدانی

مسئول دفتر معاونت اداری و مالی

32201221

۱۲۲۱

امیرحسین نقی پوران

مدیر امور اداری و پشتیبانی

32201228

۱۲۲۸

ابوالفضل طراوتی

کارشناس امور اداری

32201229

۱۲۲۹

محمد ریحانی

کارشناس مسئول اداره کارگزینی

32201235

۱۲۳۵

سروش محمدپور

کارشناس دبیرخانه مرکزی

32201237

۱۲۳۷

سیدرضا پرویز

کارشناس کارگزینی هیات علمی

32201236

۱۲۳۶

مرتضی شیری

کارشناس ابنیه

32201255

۱۲۵۵

محمد وحیدی نژاد

رئیس اداره عمومی و تدارکات

32201231

۱۲۳۱

محمد سعیدی

مامور خرید

32201241

۱۲۴۱

مهدی ارکی

مامور خرید

32201240

۱۲۴۰

مهدی محمد پور

کارپرداز

32201232

۱۲۳۲

محمد سلطانی

راننده

32201239

۱۲۳۹

مریم نیازی

کارشناس مسئول اداره دبیر خانه مرکزی

32201233

۱۲۳۳

رضا کاوانلویی

انباردار

32202256

۲۲۵۶

سعید کریمی

مدیر امور مالی

32201273

۱۲۷۳

حمید رحیمی

امین اموال

32201277

۱۲۷۷

پرویز شیردل

رئیس اداره دریافت وپرداخت

32201278

۱۲۷۸

فاطمه کفایتی

کارشناس امور مالی

32201280

۱۲۸۰

فاطمه وظیفه شناس

کارشناس امور مالی

32201279

۱۲۷۹

حسین میرصالحی

کارشناس امور مالی

32201283

۱۲۸۳

مرتضی بیانی

کارشناس امین اموال

32201284

۱۲۸۴

حسن کمالی

کارشناس امورمالی

32201281

۱۲۸۱

رضا کاوانلویی

کارشناس کاردکس

32201230

۱۲۳۰

ونداد گرمه

نماینده کارفرما در طرح های عمرانی

32201263

۱۲۶۳

حسن فاخری

کارشناس دفتر طرحهای عمرانی

32201264

۱۲۶۴

 

کارشناس اداره امور فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی

32202188

۲۱۸۸

سعید کیانفر

کارشناس اداره امور فنی ونظارت بر طرحهای عمرانی

32201254

۱۲۵۴

علی خوش صفا

رئیس اداره فنی

32201253

۱۲۵۳

مهدی نعمتی

کارشناس امور مالی

32201282

۱۲۸۲