نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه تعطیلی حضور فیزیکی دانشگاه بجنورد

اطلاعیه تعطیلی حضور فیزیکی دانشگاه بجنورد


با سلام و احترام

         به استناد بخشنامه شماره ۳۷۴۸۹۹ مورخ ۲۷ آبان ۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور و نامه وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری به شماره 184548/و مورخ ۲8 آبان ۱۳۹۹ ، در راستای اجرای «طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت ها متناسب با وضعیت و روند بیماری کووید ۱۹ در شهرهای کشور» و با توجه به وضعیت قرمز شهر بجنورد، دانشگاه از لحاظ حضور فیزیکی مطابق بند ۳-۳  بخشنامه مذکور از تاریخ ۱ آذر ۱۳۹۹ تا اطلاع ثانوی تعطیل می‌باشد و کلیه امور دانشگاه به صورت مجازی و دورکاری با رعایت موارد ذیل انجام خواهد گرفت.

1- فعالیت های آموزشی مانند روزهای گذشته به صورت مجازی و به طور کامل در جریان خواهد بود.

2- اقدامات ضروری پشتیبانی می‌بایست توسط مدیران محترم به نحوی برنامه ریزی شود که خللی در انجام فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فناوری دانشگاه ایجاد نشود.

3- حضور کارکنان جهت انجام امور مربوط به حفاظت فیزیکی، حفاظت تأسیسات و سامانه‌های الکترونیکی وفق بند ۳-۳ بخشنامه فوق الذکر ضروری می باشد. دیگر کارمندان محترم در طول ساعات اداری بایستی در دسترس بوده و در صورت ضرورت در دانشگاه حضور یابند.

4- تشکیل جلسات برای انجام امور ضروری دانشگاه به صورت مجازی و در صورت نیاز به تشکیل جلسه حضوری طبق بند ۸ بخشنامه با رعایت محدودیت‌های ذکر شده انجام پذیرد.

 شایان ذکر است در صورت هرگونه تغییر در وضعیت شهر (قرمز، نارنجی و زرد)، نحوه حضور کارکنان با توجه به بخشنامه‌های بعدی از طریق درگاه‌های خبری و تارنمای دانشگاه اطلاع‌رسانی خواهد شد.