معاونت مالی و اداری

 

سمت سازمانی: معاونت اداری و مالی

نام و نام خانوادگی :حسن جعفریانی

مدرک تحصیلی:دکتری – مدیریت رفتار سازمانی

شماره تماس مستقیم: ۳۲۲۰۱۲۲۰

شماره تماس داخلی ۱۲۲۰

مکان اسقرار واحد :ساختمان سازمان مرکزی - طبقه دوم - حوزه معاونت اداری و مالی - اتاق ۳۱۱

 

 

1-     سوابق تحصیلات دانشگاهی:

ردیف

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

1

کارشناسی

مدریت صنعتی

دانشگاه گیلان

1

کارشناسی ارشد

مدیریت

دانشگاه فردوسی مشهد

2

دکتری

مدیریت

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

2-     سوابق پژوهشی :

 

نام دانشگاه یا موسسه آموزشی وپژوهشی

نوع پژوهش

عنوان پژوهش

سال ارائه

سازمان مدیریت صنعتی

تالیف کتاب

تفکر استراتژیک

1388

دانشگاه صنعی مالک اشتر

تالیف کتاب

تعالی هیات مدیر

1386

دانشگاه شهید بهشتی

تالیف مقاله (علمی.پژوهشی)

ارتباط تفکر راهبردی و عملکرد

1389

دانشگاه فردوسی مشهد

تالیف مقاله (ISC)

Political behavior in organizational context: nature, research and paradigm. Journal of management science letters

2012

دانشگاه بجنورد

تالیف مقاله (ISC)

 Investigating the Effect of Attitude and Brand Equity on Customer's Churn in the Banking Industry

2016

پژوهش های ارتباطی سازمان صدا و سیما

تالیف مقاله (علمی.پژوهشی)

 بررسی تاثیر پیامهای ویروسی بر سرعت انتقال پیام در فرایند ارتباطات رسانه ای

1389

دانشگاه فردوسی مشهد

(علمی.پژوهشی)

قدرت نرم و رسانه ها: مطالعه نقش تاریخی رسانه هادر جنگ نرم

1391

ماهنامه مهندسی فرهنگی(شورای عالی انقلاب فرهنگی)

تالیف مقاله (علمی.پژوهشی)

تحلیلی سه بعدی از نقش فرهنگ، خط مشی و تکنولوژی در تجارت الکترونیک کشور

1389

همایش ملی مدیریت دانش

 

تالیف مقاله کنفرانسی

 مدیریت دانش و مدیریت تنوع با رویکرد تولید دانش

1388

دانشگاه امام صادق(فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی)

تالیف مقاله (علمی.پژوهشی)

کشف و بازنمایی الگوی بومی رفتار سیاسی مدیران: رویکرد داده بنیاد

1391

شرکت شهرک های صنعتی

طرح پژوهشی

عارضه یابی شهرک صنعتی کاویان مستقر در شهر فریمان

1387

آستان قدس رضوی

طرح پژوهشی

طراحی نظام جامع آموزش کارکنان سازمان مرکزی آستان قدس رضوی

1390-91

دانشگاه فردوسی مشهد

طرح پژوهشی

بررسی رضایت مندی اساتید دانشگاه فردوسی مشهد از ارائه خدمات مشاوره ای به سازمان های برون دانشگاهی

1388

شهرداری مشهد

طرح پژوهشی

بررسی تعارضات بین واحدی و بین گروهی در واحد های ستادی شهرداری مشهد

1388-89

آستان قدس رضوی

طرح پژوهشی

بررسی اثربخشی استقرار سیستم های مدیریت کیفیت در آستان قدس رضوی

1386

آستان قدس رضوی

طرح پژوهشی

طراحی نظام جامع آموزش کارکنان سازمان مرکزی

1388-13911

استانداری خراسان شمالی

طرح پژوهشی(در دست اجرا)

تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان خراسان شمالی

1393

دانشگاه بجنورد

طرح پژوهشی(در دست اجرا)

تدوین برنامه راهبردی پنج ساله دانشگاه بجنورد

1394

انجمن مدیریت رفتار سازمانی

 

عوامل موثر بر اخلاق حرفه ای مدیران صنعتی

1394

 

 

 

3-     سوابق کاری :

ردیف

نام محل کار

واحد سازمانی

نوع مسئولیت

شهرستان

1

 

شرکت کارگستران نواندیش سما

طرح و توسعه

مدیر

مشهد

3

دانشگاه بجنورد

دانشکده علوم انسانی

مدیرگروه

بجنورد

4

دانشگاه بجنورد

مرکز جذب اعضای هیا علمی

رئیس دبیرخانه جذب

بجنورد

5

دانشگاه بجنورد

معاونت اداری و مالی

معاون

بجنورد